Waterlinq

Apparatuur

Waterdos BCH 08
Oxidatief werkend desinfectiemiddel

Toepassingen

Waterdos BCH 08 is een hoog geconcentreerd desinfectiemiddel in vaste vorm voor de bestrijding van bacteriën, algen, schimmels, organische biofilms en legionella in industriële watersystemen en/of in fonteinen.

Eigenschappen

Waterdos BCH 08 bezit de volgende productspecifieke voordelen:

 • zeer hoge desinfecterende werking
 • snelle verlaging van kiemcijfers
 • laag doseerverbruik (98% werkzame stof)
 • lage belasting voor het milieu
 • geen opbouw van resistentie
 • verwijdert snel en grondig microbiologische fouling
 • werkzaam in het pH-bereik van 6,0 tot 9,5
 • productgehalte door middel van testset, snel en eenvoudig ter plaatse te bepalen

Productgegevens

Waterdos BCH 08 is een witte vaste stof in tabletvorm.

pH-waarde : 3,5 ± 0,0 (0,1% in volledig ontzout water)
Oplosbaarheid in water: (20°C) 2,2 g/l (0,22%)

Dosering en gebruik

Continu-dosering

 • voor systemen met normale biologische en/of organische belasting
 • een permanent overschot van 0,5 - 3 mg/l product in het systeemwater zorgt voor een continue desinfectie.

Schokdosering

 • voor systemen met grote biologische en/of organische belasting (bijv. in de levensmiddelen-, suiker- of papierindustrie).
 • dosering van 1 tot 2 keer per dag bij een aanvangsconcentratie van 1 - 10 mg/l in het systeemwater. Deze schokdosering zorgt voor een interval-desinfectie met slechts zeer geringe vorming van nieuwe kiemen tussen de doseerintervallen.

Voor de dosering van het vaste desinfectiemiddel worden BCH injectoren gebruikt, die ofwel door tijd of door een meting van het gehalte aan vrije halogenen worden gestuurd.

Waterdos BCH 08 bevat organisch gebonden broom, wat in water opgelost onderbromig zuur (HOBr) vrijmaakt, dat ten gevolge van het hoge oxidatiepotentieel in staat is algen, bacteriën, schimmels en organische stoffen oxidatief af te bouwen. Met ondersteuning van een dispergeermiddel kunnen op deze wijze biologisch sterk vervuilde systemen tijdens bedrijf weer schoongemaakt worden.

Om corrosie te voorkomen wordt in koelwatersystemen altijd een pH-waarde in de orde van 8,0 à 9,0 gehandhaafd.

In dit bereik wordt de werking van chloorhoudende producten (onderchlorige zuren) bij een stijgende pH-waarde steeds zwakker. Bovendien verhoogt het afbraakproduct “chloride” de corrosiviteit van het water.
Het uit Waterdos BCH 08 vrijkomende onderbromige zuur daarentegen, behoudt haar werkzaamheid ook bij hoge pH-waarden. Dit leidt tot zeer geringe doseerhoeveelheden en daarmee een goedkopere behandelingsmethode.

Als gevolg van de opbouw en de werking is Waterdos BCH 08 een zeer milieuvriendelijk desinfecteringsmiddel. Bij handhaving van de doseer richtlijnen en bij het gebruik van volautomatisch gestuurde en geregelde doseerinstallaties worden aan zeer strenge milieu richtlijnen voldaan.

Omdat Waterdos BCH 08 geen AOX bevat wordt ook aan de grenswaarden betreffende het AOX gehalte voldaan. De gunstige toxicologische gegevens laten gebruik in de papier-, suiker- en levensmiddelenindustrie toe. Bovendien is Waterdos BCH 08 als desinfectiemiddel voor papier en karton toegelaten, dat in onmiddellijk contact met levensmiddelen staat (ISEGA toelating).

Opslag/verwerking

Houd de verpakking gesloten. Voor de opslag is kamertemperatuur optimaal. Levering in kunststof emmers. Lees de informatie in het veiligheidsinformatieblad voor u het middel toepast. Bij de verwerking van Waterdos BCH 08 moeten tevens de op het productetiket aangegeven waarschuwingen en veiligheidsbepalingen (bijvoorbeeld geschikte werkhandschoenen, veiligheidsbril en stofmasker dragen) in acht worden genomen.

Bij toepassing van een BCH injector in elk geval de voorschriften uit de handleiding opvolgen.

Download product brochure (PDF)