Waterlinq

Apparatuur

Waterdos CIT 58 Breedband biocide Toelatingsnummer 13766 N

Toepassingen

Waterdos CIT 58 is een zeer effectieve biocide met een groot werkingsgebied voor de bestrijding van legionella, algen, bacterieën en slijm in industriële watercircuits (bijvoorbeeld koeltorens, verdampingscondensors en proceswater).

Eigenschappen

Waterdos CIT 58 bezit de volgende productspecifieke voordelen:

  • goede algicide en bactericide werking bij lage concentraties
  • snelle verlaging van kiemcijfers
  • In de waterfase compatibel met nagenoeg alle doseer- en proceschemicaliën
  • biologisch afbreekbaar, geringe toxiciteit
  • schuimt niet
  • de in het toepassingsbereik voorkomende metalen worden niet aangetast

Productgegevens

Waterdos CIT 58 is een kleurloze tot lichtgele vloeistof

pH-waarde : 3,0 ± 1,0
Dichtheid: 1,07 ± 0,02 g/cm3 (20 °C)
Vriespunt: -8 °C

Dosering en gebruik

Waterdos CIT 58 wordt bij voorkeur stootsgewijs gedoseerd met gebruikmaking van een automatisch doseersysteem.

Open systemen

Voor het verwijderen van hardnekkige organische slijmlagen tot 4.000 g per m3 systeeminhoud (0,4%) toevoegen. Deze stootdosering uitvoeren tot de microbiële groei naar een acceptabel niveau is gedaald.

Preventieve behandeling

  1. Nadat de microbiologische vervuiling onder controle is, is een dosering van 50 tot 300 g/m3 Waterdos CIT 58 g/m3 systeeminhoud (0,005 tot 0,03%) één tot drie maal per week voldoende.
  2. Continu-dosering 50 tot 100 g/m3 suppletie-water (0,005 tot 0,01%).

Gesloten systemen

Waterdos CIT 58 moet ingezet worden bij een hoge kiembelasting en/of ter bestrijding van organische aanslag. De toe te passen concentratie bedraagt 300 - 500 g/m3 systeeminhoud (0,03 tot 0,05%). De frequentie van de dosering en waterverversing is afhankelijk van de waterkwaliteit en de graad van biologische besmetting en moet in overleg met ons worden vastgesteld.

Opslag/verwerking

Houd de verpakking gesloten. Voor de opslag is kamertemperatuur optimaal. Lees de informatie in het veiligheidsinformatieblad voor u het middel toepast. Bij de verwerking van Waterdos CIT 58 moeten tevens de op het productetiket aangegeven waarschuwingen en veiligheidsbepalingen (bijvoorbeeld geschikte werkhandschoenen en veiligheidsbril dragen) in acht worden genomen.

Download product brochure (PDF)