Waterlinq

Service Level Pack

Waterdos KOH 14
Corrosiebeschermer en hardheidsstabilisator

Toepassingen

Waterdos KOH 14 is een zeer effectief en milieuvriendelijk corrosiebeschermings- middel voor open koelwatersystemen, die tijdelijk ook in gebruik kunnen zijn als gesloten systeem (weinig verdamping, zomer-/winterbedrijf of energie-terugwinning).

Eigenschappen

Waterdos KOH 14 bezit de volgende productspecifieke voordelen:

  • hoog corrosiewerend vermogen voor ijzer, gietijzer, staal, koper en koperlegeringen door vorming van beschermlagen op de metalen oppervlakken
  • toepassingsgebied: gedecarbonateerd water, gedemineraliseerd water, onthard en deel onthard water
  • stabilisatie van de hardheidsvormers (voorkomen van kalkafzetting)
  • carbonaathardheid in het systeemwater max. 350 ppm CaCO3 (KS 4,3 max. 7 mol/m3)
  • dispersie van vuildeeltjes, waardoor de warmteoverdrachtsvlakken schoon blijven
  • verhoging van de pH-waarde van het koelwater
  • productgehalte door middel van testset, snel en eenvoudig ter plaatse te bepalen

Productgegevens

Waterdos KOH 14 is een heldere, bruine vloeistof.

Dichtheid: 1,28 ± 0,03g/cm3 (20°C)
pH-waarde: 11,8 ± 0,4
Vriespunt: -10 °C

Dosering en gebruik

Open systeem
De dosering bedraagt 50 tot 150 g/m3 suppletiewater zodat, afhankelijk van de indikking en waterkwaliteit van het koelwater, een Waterdos KOH 14 gehalte van minimaal 200 tot 1.000 g/m3 door middel van een testset kan worden aangetoond. De dosering van Waterdos KOH 14 is gekoppeld aan de suppletiewater hoeveelheid.

Gesloten systeem
Koelsystemen zonder suppletiewatertoevoer vereisen een hogere dosering. Afhankelijk van de waterkwaliteit en de werking van het systeem dient hier een productgehalte van 2.000 tot 4.000 g/m3 circulatiewater te worden aangehouden. Alle onderdelen van de doseerinstallatie die in aanraking komen met Waterdos KOH 14 dienen bij voorkeur van een alkalisch bestendig materiaal te zijn. Geschikte materialen zijn PE, PP, PVC, roestvrij staal en EPDM afdichtingen.

Opslag/verwerking

Houd de verpakking gesloten. Voor de opslag is kamertemperatuur optimaal. Lees de informatie in het veiligheidsinformatieblad voor u het middel toepast. Bij de verwerking van Waterdos KOH 14 moeten tevens de op het productetiket aangegeven waarschuwingen en veiligheidsbepalingen (bijvoorbeeld geschikte werkhandschoenen en veiligheidsbril dragen) in acht worden genomen.

Download product brochure (PDF)