Waterlinq

Service Level Pack

Waterdos KPA 75
Anticorrosie- en antiketelsteenmiddel

Toepassingen

Waterdos KPA 75 is een ketelwaterproduct op basis van speciale fosfaten (levensmiddelenkwaliteit) ter verbetering van de corrosiebescherming, voor de hardheidsstabilisatie en voor het binden van de resthardheid in stoomketelinstallaties met werkdrukken tot 68 bar.

Eigenschappen

Waterdos KPA 75 bezit de volgende productspecifieke voordelen:

  • hardheidsstabilisatie en binding van de resthardheid (voorkomen van ketelsteen)
  • dispergeren van roest- en vuildeeltjes, waardoor de warmte-overdrachtsvlakken schoon blijven
  • effectieve corrosiebescherming van ijzer, gietijzer en staal door de vorming van beschermlagen op de metalen oppervlakken
  • heeft geen relevante invloed op de zuurcapaciteit tot pH 8,2 (Ks 8,2, p-getal)
  • productgehalte door middel van een testset snel en eenvoudig ter plaatse te bepalen
  • is niet dampvluchtig, waardoor stoom met een hoge zuiverheidsgraad ontstaat
  • toepasbaar in de levensmiddelenindustrie en in ziekenhuizen

Productgegevens

Waterdos KPA 75 is een kleurloze, bruine vloeistof.

Dichtheid: 1,10 ± 0,02g/cm3 (20°C)
pH-waarde: 8,3 ± 0,3
Vriespunt: -5 °C
PO43- gehalte 10±0,5%

Dosering en gebruik

De doseerhoeveelheid is afhankelijk van de werkdruk van de ketel, de voedingswater kwaliteit en de indikkingsfactor. In alle gevallen dienen de specificaties van de ketelfabrikant (bijv. pH-waarde, p-getal) resp. de richtlijnen in acht worden genomen. In het algemeen dient de dosering zodanig te worden ingesteld dat een fosfaatgehalte (PO43-) van 5 tot 15 g/m3 in het ketelwater kan worden aangetoond.
Waterdos KPA 75 bevat geen zuurstofbindende componenten. Daarom is aanvullend dosering van een zuurstofbindend middel noodzakelijk. Dosering bij voorkeur vanuit een apart doseervat. Alle materialen die in aanraking komen met Waterdos KPA 75 moeten alkalibestendig zijn. Geschikte materialen zijn
PE, PP, PVC, roestvrij staal en EPDM afdichtingen.

Opslag/verwerking

Houd de verpakking gesloten. Tegen bevriezing beschermen. Voor de opslag is kamertemperatuur optimaal. Lees de informatie in het veiligheidsinformatieblad voor u het middel toepast. Bij de verwerking van Waterdos KPA 75 moeten tevens de op het productetiket aangegeven waarschuwingen en veiligheidsbepalingen (bijvoorbeeld geschikte werkhandschoenen en veiligheidsbril dragen) in acht worden genomen.

Download product brochure (PDF)