Waterlinq

Service Level Pack

Waterdos KSC 22
Anticorrosie- en antiketelsteenmiddel

Toepassingen

Waterdos KSC 22 is een combinatieproduct voor het voeding- en ketelwater (zouthoudend voedingwater, werkdrukken tot 44 bar). Het bestaat uit organische, thermostabiele antiketelsteenmiddelen en anorganische corrosie-inhibitoren.

Eigenschappen

Waterdos KSC 22 bezit de volgende productspecifieke voordelen:

  • zuurstofbinding vanaf 40°C
  • effectieve corrosiebescherming van ijzer, gietijzer en staal door de vorming van beschermlagen op de metalen oppervlakken
  • niet dampvluchtig, waardoor stoom met een hoge zuiverheidsgraad ontstaat
  • hardheidsstabilisatie, ook bij hoge wandtemperaturen
  • zeer goed vermogen tot dispergeren van roest- en vuildeeltjes, waardoor de warmte-overdrachtsvlakken schoon blijven
  • productgehalte door middel van testset, snel en eenvoudig ter plaatse te bepalen

Productgegevens

Waterdos KOH 14 is een heldere, bruine vloeistof.

Dichtheid: 1,30 ± 0,02g/cm3 (20°C)
pH-waarde: 6,7 ± 0,5
Vriespunt: 0 °C
PO43- gehalte ca. 10%
Na2SO3-gehalte ca 18%

Dosering en gebruik

De dosering is afhankelijk van de werkdruk van de ketel, de indikkingsfactor en het zuurstofgehalte van het voedingwater. Voor het binden van 1 g zuurstof is ongeveer 40 g Waterdos KSC 22 nodig. In het algemeen dient de dosering zodanig gekozen te worden dat een natriumsulfietgehalte (Na2SO3 ) van 10 - 20 g/m3 en een fosfaatgehalte (PO43-) van 5 - 15 g/m3 in het ketelwater kan worden aangetoond. De dosering vindt normaal gesproken proportioneel plaats in de voedingwatertank. Het is niet toegestaan Waterdos KSC 22 toe te voegen aan het injectiewater van stoomcondensors. In alle gevallen dienen de specificaties van de ketelfabrikant (bijvoorbeeld pH- waarde, p-getal) resp. de richtlijnen in acht worden genomen. Alle materialen die in aanraking komen met Waterdos KSC 22 moeten zuurbestendig zijn. Geschikte materialen zijn PE, PP, PVC, roestvrij staal en EPDM afdichtingen.

Opslag/verwerking

Houd de verpakking gesloten. Tegen bevriezing beschermen, onder ca. 7 °C kunnen zich kristallen vormen op de bodem van de verpakking. Voor de opslag is kamertemperatuur optimaal. Lees de informatie in het veiligheidsinformatieblad voor u het middel toepast. Bij de verwerking van Waterdos KSC 22 moeten tevens de op het productetiket aangegeven waarschuwingen en veiligheidsbepalingen (bijvoorbeeld geschikte werkhandschoenen en veiligheidsbril dragen) in acht worden genomen.

Download product brochure (PDF)