Waterlinq

Waterdos SIM 28
Corrosiebeschermingsmiddel en hardheidsstabilisator

Toepassingen

Waterdos SIM 28 is een speciaal corrosiebeschermingsmiddel voor gesloten en half open koelwatersystemen. Daarnaast beschikt Waterdos SIM 28 over zeer goede hardheidsstabiliserende en dispergerende (reinigende) eigenschappen.

Eigenschappen

Waterdos SIM 28 bezit de volgende productspecifieke voordelen:

  • hoog corrosiewerend vermogen voor ijzer, gietijzer, staal, koper en koperlegeringen door vorming van beschermlagen op de metalen oppervlakken, ook bij installaties waarin verschillende metalen aanwezig zijn
  • bevat anodisch en kathodisch actieve inhibitoren
  • uitstekende buffercapaciteit, toelaatbaar pH-bereik 7,5 tot 9,5
  • dispersie van vuil- en roestdeeltjes, waardoor de warmteoverdrachtsoppervlakken schoon blijven stabilisatie van de hardheidsvormers (voorkoming van kalkafzetting)
  • carbonaathardheid in het systeemwater max. 356 ppm CaCO3 (KS 4,3 max. 7 mol/m3) beheersing van de groei van slijmbacteriën en schimmels
  • milieuvriendelijk middel: bevat geen hydrazine en nitriet
  • productgehalte door middel van testset, snel en eenvoudig ter plaatse te bepalen

Productgegevens

Waterdos SIM 28 is een lichtbruine vloeistof.

Dichtheid: 1,25 ± 0,03g/cm3 (20°C)
pH-waarde: 12,2 ± 0,4
Vriespunt: -14 °C

Dosering en gebruik

De dosering is afhankelijk van de corrosiviteit van het toegepaste water en ligt tussen de 2.000 tot 4.000 g/m3 systeeminhoud. De wijze van doseren hangt af van de installatie en kan met de hand, via een sluis, met een vulpomp of door middel van een doseerpomp gekoppeld aan de suppletie-waterhoeveelheid plaatsvinden, op een plek in het systeem waar sprake is van intensieve vermenging.
Spleetcorrosie of erosie-corrosie die verband houdt met de processpecificaties of de constructie van de installatie is door toepassing van inhibitoren niet of slechts gedeeltelijke te voorkomen. Voorkom toevoer van stoffen die kunnen leiden tot stimulering van de biologische groei. U dient het Waterdos SIM 28-gehalte van het systeemwater regelmatig door middel van een testset te controleren.

Opslag/verwerking

Houd de verpakking gesloten. Voor de opslag is kamertemperatuur optimaal. Lees de informatie in het veiligheidsinformatieblad voor u het middel toepast. Bij de verwerking van Waterdos SIM 28 moeten tevens de op het productetiket aangegeven waarschuwingen en veiligheidsbepalingen (bijvoorbeeld geschikte werkhandschoenen en veiligheidsbril dragen) in acht worden genomen.

Download product brochure (PDF)